[foto] Ing. arch. Dagmar Loskotová Nechanická

Ing. arch. Dagmar Loskotová-Nechanická

nar. 1974

2000
absolvovala FA ČVUT v Praze
2001
ateliér ADR
od 2001
samostatná praxe
2002
založila a vede architektonický ateliér arch.a
od 2005
člen české komory architektů ČKA:03270


loskotova@arch-a.cz