[foto] Ing. arch. Dagmar Loskotová Nechanická

Ing. arch. Aleš Bičík

nar. 1974

1998-1999
studium na RWTH v Cáchách
2000
studium na TU v Mnichově
2001
absolvoval FA ČVUT v Praze
od 2003
architektonický ateliér arch.a


bicik@arch-a.cz