Ing. arch. Markéta Dobešová

nar. 1976

2003
absolvovala FA ČVUT v Praze
2003-2005
ateliér AAK
od 2006
architektonický ateliér arch.a


dobesova@arch-a.cz