Ing. Martin Laub

nar. 1976

2001
absolvoval FSv VUT v Brně
od 2005
architektonický ateliér arch.a


laub@arch-a.cz